Kompleksowe rozwiązanie
do zarządzania magazynem

Rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy

Wybierz system WMS dla Twojego przedsiębiorstwa

Mała i średnia firma

ExpertWMS® Smart

ExpertWMS® Smart

(dla małych i średnich firm)

Zestaw predefiniowanych rozwiązań, gotowy do szybkiego wdrożenia
Średnia lub duża firma

ExpertWMS®

System do zarządzania magazynem stworzony specjalnie dla Twojego przedsiębiorstwa
Centra logistyczne i branża TSL

ExpertWMS® 3PL

System klasy WMS dedykowany branży 3PL. Gotowy do rozbudowy pod specyficzne modele biznesowe.

W czym pomoże mi system WMS?

Problemy, które rozwiązuje ExpertWMS®

„Mam bałagan w dokumentach i magazynie”

ExpertWMS® został zaprojektowany po to, aby wprowadzić i utrzymać porządek identyfikacyjny w magazynie. Proces obsługi dostaw jest w naturalny sposób kontynuowany poprzez automatyczną weryfikację danych podczas przyjmowania towarów, ich wewnętrznych przemieszczeń, kompletowania do wydań, pakowania i wysyłki z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji.

„Nie mogę znaleźć towaru”

System ExpertWMS® posiada precyzyjne informacje na temat miejsca, w którym dany towar jest składowany, więc magazynierzy nie poświęcają czasu na szukanie artykułów. WMS „prowadzi magazyniera za rękę”, czyli wyznacza mu najkrótszą ścieżkę do miejsca z wystarczającą liczbą produktów do realizacji zamówienia.

„W magazynie brakuje miejsca”

Punktem zerowym przed inwestycją w system WMS powinien być audyt logistyczny. Zewnętrzni konsultanci, wchodząc z audytem do magazynu, widzą wszystkie procesy z innej perspektywy. Proces, który dla pracowników jest optymalny, ponieważ robią tak od lat, z perspektywy konsultantów może być całkowicie nieefektywny. Audyt logistyczny pozwala zweryfikować, czy i który system WMS pomoże w optymalizacji przestrzeni magazynowej.

 

Nasze doświadczenie pokazuje, że po audycie logistycznym i inwestycji w system WMS magazyny klientów są gotowe pomieścić do 3 razy więcej towarów bez zmiany powierzchni magazynowej.

„Obsługa zwrotów jest męcząca i generuje wysokie koszty”

Zarządzanie zwrotami i kontrola związanych z nimi kosztów wymagają rozwiązania, które zmaksymalizuje wydajność przeprowadzanych operacji magazynowych. System ExpertWMS® umożliwia całkowite zautomatyzowanie operacji przeprowadzanych w magazynie w związku z obsługą zwrotów. Może to dotyczyć czynności taki, jak np.: kontrola stanu zwracanych produktów, sortowanie czy automatyczne określanie lokacji w magazynie, w której będą składowane.

 

WAŻNE: Sprawna obsługa zwrotów przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej i pozytywnych doświadczeń zakupowych klientów.

„Nie mam kontroli nad stanami magazynowymi”

Główną przyczyną tego problemu jest „ręczne” realizowanie procesów magazynowych - na podstawie papierowych dokumentów. Najprostszym i najefektywniejszym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu ExpertWMS® i zintegrowanie go z funkcjonującym w firmie systemem ERP. Jedną z korzyści funkcjonowania systemu WMS jest automatyczne rejestrowanie danych o wszelkich operacjach magazynowych. Dzięki temu dane o ilościach i położeniu towaru w magazynie są zawsze aktualne.

„Procesy magazynowe zajmują mi za dużo czasu”

ExpertWMS® pozwala zredukować czas kompletacji towarów o ok. 30%. Dlaczego? Ponieważ:

 • posiada precyzyjne informacje na temat miejsca, gdzie dany towar jest składowany
 • wykorzystuje przepływy - workflow, odpowiednio przydziela zadania magazynowe do pracowników, wiec magazynierzy nie muszą pamiętać o kolejnych czynnościach do wykonania - system robi to za nich
 • istnieje systemowa kontrola nad ścieżkami kompletacyjnymi, co wpływa na krótszy czas realizacji wydań, a im więcej zamówień uda się skompletować jednego dnia, tym szybciej towary trafią do klientów
 • algorytmy wydaniowe uwzględniają odpowiednie strategie kompletacyjne optymalizując czas zbiórki towaru, np. multipicking - operator kompletuje kilka zamówień na raz, a nie robi „pustych przebiegów”, realizując po kolei pojedyncze dokumenty
 • nie występuje zjawisko czasochłonnego szukania artykułów przez personel magazynowy, system „prowadzi magazyniera za rękę”

„Nowi pracownicy wdrażają się zbyt długo”

Wdrożenie do pracy w firmie gdzie funkcjonuje ExpertWMS® jest kilkukrotnie szybsze, niż w przedsiębiorstwie, gdzie procesy magazynowe realizowane są tradycyjnie za pośrednictwem kartek papieru. Dzięki pracy z ExpertWMS®, nowy pracownik już po kilku godzinach szkolenia i nadzoru może samodzielnie wykonywać pracę, a system będzie „pilnował”, aby nie popełniał błędów. Magazyny z wdrożonym systemem WMS w szczycie sezonu zatrudniają również pracowników tymczasowych bez obawy o spadek poziomu świadczonych usług.

„Inwentaryzacja trwa bardzo długo i jest uciążliwa”

ExpertWMS® przyspiesza inwentaryzację nawet o 50% i zapewnia pełną zgodność stanu rzeczywistego ze stanem systemowym na poziomie blisko 100 %, ponieważ:

 • inwentaryzacja jest przeprowadzana bez wstrzymywania pracy magazynu
 • jeżeli występują różnice między stanem zarejestrowanym w systemie a stanem rzeczywistym, to są wykrywane i korygowane na bieżąco
 • inwentaryzacja roczna jest tylko potwierdzeniem ostatnio wykonywanych inwentaryzacji okresowych, jest inwentaryzacją formalną
 • inwentaryzacja roczna, przeprowadzana poprzez odczytywanie kodów kreskowych, sprowadza się do zeskanowania kodu miejsca magazynowego i kodu towaru lub nośnika zawierającego pozycje magazynowe, lista inwentaryzacyjna znajduje się w terminalu skanującym kody kreskowe

„Przeszukiwanie dokumentów papierowych zajmuje dużo czasu”

Główną wadą tradycyjnego obiegu dokumentów jest czas stracony na wyszukiwanie konkretnych dokumentów. Jeśli obieg dokumentów oparty jest na papierowych kopiach, które przekazywane są z działu do działu, łatwo też o przeoczenie czy zagubienie ważnych danych. Z systemem ExpertWMS® liczenie towarów odbywa się w terminalach i urządzeniach mobilnych w czasie rzeczywistym. Wszystko kontrolujesz z poziomu WMS, a Twój magazyn staje się paperless.

„Pracowników męczy wykonywanie powtarzalnych czynności”

Z systemem ExpertWMS® nie trzeba ręcznie generować dokumentów przyjęcia i wydania towaru. Powtarzalne, czasochłonne czynności są ograniczone do minimum. System automatycznie wysyła dokumenty do odpowiednich programów, dzięki czemu wymiana informacji między magazynem, działem sprzedaży a księgowością jest błyskawiczna i kompletna.

„Towary ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu”

Wiele produktów wymaga właściwego przechowywania np. w odpowiedniej temperaturze. Produkty uszkodzone w związku z niewłaściwym przechowywaniem lub transportem nie mogą być sprzedane, co oznacza niepotrzebne koszty. ExpertWMS® zapewnia lepsze zarządzanie towarami, które są składowane w magazynie, ponieważ:

 • w magazynach działających bez systemu WMS bardzo trudne jest działanie zgodnie z zasadą FEFO
 • bez systemu WMS spełnienie wymagań klientów co do akceptowanego przez nich poziomu pozostałego czasu przydatności wysyłanych towarów jest praktycznie niemożliwe
 • w systemie ExpertWMS® kontrola dat przydatności jest prowadzona na bieżąco, począwszy od wejścia towaru, poprzez wszystkie operacje wewnątrzmagazynowe, aż po optymalny wybór towarów do wydań według dat przydatności
 • wymagana prawem unijnym (Dyrektywa 178/2002 i inne) konieczność utrzymania zdolności przedsiębiorstwa do śledzenia pochodzenia żywności (traceability) jest efektywnie realizowana tylko przy wdrożeniu systemu WMS

„Nie mam pewności, że pracownicy efektywnie wykorzystują czas w pracy”

ExpertWMS® steruje wykonywaniem zadań przez magazynierów. Na terminalach pracowników pojawiają się komunikaty prowadzące ich, w czytelny i jednoznaczny sposób, „krok po kroku” przez wykonanie zleconych im czynności. System żąda potwierdzenia wykonania każdej z nich, a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie powiadamia o tym pracownika zarządzającego. Ten otrzymuje konkretną informację o przyczynie i miejscu wystąpienia tejże nieprawidłowości i może podjąć odpowiednie działania.

 

ExpertWMS® optymalizuje przydzielanie zadań i kontroluje postępy w ich realizacji oraz eliminuje niepotrzebne przejścia magazynierów, tzw. puste przebiegi.

Dlaczego warto?

Korzyści z wdrożenia ExpertWMS®

więcej towarów w tym samym magazynie
krótszy czas kompletacji
szybsza inwentaryzacja
zgodności stanu rzeczywistego z systemowym
poziom zadowolenia klienta
bezbłędnych dostaw
więcej wysyłanych zamówień
możliwość zmniejszenia zatrudnienia

Wymiana danych systemu WMS

Integracje z systemami zewnętrznymi​

ExpertWMS® został zaprojektowany z myślą o wymianie danych z większością dostępnych na rynku systemów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Porozmawiaj z nami

Scroll to Top

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatne demo ExpertWMS®